Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2010-06-15

Abitūros egzaminų sesija 2010: Ošianti. Neįprasta. Baigta.

Publikuota: Kita

Dvylika metų kabinimosi į mokslą, bandymo jį suprasti ir perprasti, išanalizuoti ir pritaikyti galiausiai baigėsi. Kadangi abitūros egzaminų sesija jau eina į pabaigą, liko vos keletas egzaminų, o dauguma dvyliktokų jau mėgaujasi vasaros spinduliais arba darbdavių šauksmais, nutariau pasidalinti savo mintimis apie praėjusį mokslų bei egzaminų maratoną.

Daug naujienų

Laikiau keturis egzaminus. Nei per daug, nei per mažai, mano supratimu. Lietuvių bei anglų kalbų, matematikos ir istorijos egzaminus pasirinkau, kadangi pats labiau linkstu į socialinius ir komunikacinius mokslus, jie yra universalūs. Žinia, jog šiemet norint įstoti į aukštąją mokyklą nepakanka dviejų egzaminų, tačiau du išlaikyti egzaminai jau garantuoja mokyklos baigimo atestatą. Beveik visos aukštosios mokyklos reikalauja trijų egzaminų bei metinių pažymių. Dviejų egzaminų užteks stojantiems į meno krypties studijas.

Taip pat naujiena šiemet buvo, jog beveik nebeliko mokyklinių egzaminų – liko tik tie, kurių nebuvo valstybinių, išskyrus lietuvių kalbą. Valstybiniuose brandos egzaminuose – nuo šiol tai bendrasis egzaminų pavadinimas – šiemet užduotys buvo suskirstytos pagal bendrąjį ir išplėstinį mokymosi kursus. Savaime suprantama, norėdamas gauti kuo daugiau, abiturientas turėjo išspręsti visas užduotis – tiek savo, tiek ir kito lygio. Bendrojo kurso užduotys egzaminuose negalėjo sudaryti daugiau nei 50 procentų viso egzamino užduočių.

Taip pat šiemet nebeliko pakartotinės egzaminų sesijos. Vienintelį lietuvių egzaminą bus galima perlaikyti pakartotinės sesijos metu, jei jis bus neišlaikytas. Kitų egzaminų perlaikymo šiemet nebus. Visa ši informacija šiemet abiturientams, jų tėvams ir mokytojams nuolatos buvo kalama į galvas.

Istorijos egzamine pirmą kartą buvo pateiktas atsakymų lapas. Tai reiškia, jog abiturientas visus savo atsakymus dar turėjo perrašyti į jį, tačiau galėjo pasiimti istorijos egzamino užduočių lapą. Dar viena naujovė šiemet – atsiradęs technologijų egzaminas, kuris pareikalavo praktinio darbo bei žinių.

Tačiau visa tai yra tik teorija. Tikriausiai kyla klausimas, o kaip buvo iš tiesų? Buvo visko.

„Keisti“ egzaminai

Negalėčiau sakyti, jog egzaminai buvo labai sunkūs. Ir tas žodis „sunkūs“ čia nelabai tiktų. Gal labiau tiktų neįprastų egzaminų apibūdinimas. Žinoma, prie to nemaža dalimi prisidėjo ir naujoji bendrojo bei išplėstinio kurso užduočių skirstymo sistema, bet buvo ir kitokių įdomybių.

Štai lietuvių valstybinio bei mokyklinio egzamino teksto suvokimo užduotys abiturientams pateikė ganėtinai neblogą galvosūkį. Pats galiu vertinti valstybinį teksto suvokimą. Žinau, jog kai kuriems mano draugams jis pasirodė lengvas, kai kurie jį padarė per pusvalandį, tačiau aš nebūčiau linkęs jį vertinti taip paprastai. Nors ir turiu jau neblogus teksto suvokimo gebėjimus, bet šįkart užduotis man apsunko. Visų pirma, nebuvo nė vieno „standartinio“ klausimo. Na, tokių, kurie būna kiekviename egzamine, kurie prašo nurodyti temą, pagrindinę mintį, suformuluoti probleminį klausimą, atsakyti, koks teksto funkcinis stilius ar žanras. To šiemet nebuvo. Visų antra, tai buvo keletas tokių klausimų, prie kurių teko praleisti per pusvalandį ir vis tiek atsakymas niekaip neatėjo į galvą. Įdomiausia, jog daugumai laikiusiųjų valstybinį egzaminą buvo taip pat.

Kaip suprantu, istorijos egzaminas žengia į naują epochą. Nuo šiol tam, jog gerai išlaikytum egzaminą, nereikės mokytis istorijos – užteks teksto suvokimo gebėjimų. Per daugiau nei šešiasdešimt klausimų, pajutau, jog iš manęs reikalauja istorinių žinių gal dešimtyje klausimų. Ir tai daugiausiai. Visa kita – grynas teksto suvokimas ir abituriento interpretacija, atsakant į klausimus. Tiesą sakant, man pikta, jog tiek metų mokiausi istoriją, ja domėjausi ir tų žinių egzaminas nepareikalavo. Aišku, galima sakyti, jog tos žinios pravers, bet man šiuo metu nėra svarbu, kaip jos pravers ateityje, nes egzaminą laikiau dabar ir jis man yra svertinis stojant.

Matematikos egzaminas, mano supratimu, nebuvo labai sunkus. Nebuvo labai ypatingų uždavinių, naujovių. Skirstymas į kursus ir tiek. Po egzamino džiaugiamės, jog bent vienas egzaminas šiemet buvo toks, kokio tikėjomės. Kiek vėliau pasirodė, jog ir anglų egzaminas pernelyg neišsiskyrė.

Nors ir nelaikiau kitų egzaminų, tačiau apibendrindamas bendras nuotaikas, galiu pasakyti, jog jos nėra blogos. Pikta, kai egzaminų užduotys iš abituriento nepareikalauja žinių, tik teksto suvokimo. Pikta, kai kasmet eidamas į egzaminą jauties kaip eksperimentinis triušis. Bet visgi džiugu, jog tų, nekorektiškų klausimų, buvo mažai. Atrodo, jog šiemet čia jau buvo pasistengta.

Pirmieji egzaminų rezultatai abiturientus pasieks jau birželio pabaigoje, paskutiniai – liepos viduryje. Galime tik spėlioti, ar šiemet bus išvengta nesusipratimų, kodų sumaišymų, neobjektyvių vertinimų. Norėtųsi tuo tikėti.

Neapsieita be nesklandumų

Aptaręs egzaminus, dar norėčiau šiek tiek aptarti pačią egzaminų rengimo tvarką. Ji buvo išties kontrastinga. Reiktų paminėti, jog valstybinius egzaminus laikantys abiturientai buvo išskirstyti į kitas mokyklas. Mano mokyklos, „Aukuro“ gimnazijos, abiturientams lietuvių bei anglų egzaminus teko laikyti „Smeltės“ pagrindinėje, istorijos – „Vėtrungės“ gimnazijoje, matematikos – „Pajūrio“ pagrindinėje. Savaime suprantama, jog kai kurios mokyklos nesugeba užtikrinti kokybiškos egzaminų sesijos eigos vien dėl jau mažų galimybių ir finansavimo, bet kartais tie trūkumai buvo tokie dideli, jog žiūrėti pro pirštus jau nebegali.

Tik nepagalvokite, jog rengiuosi skųstis. Priešingai. Norėčiau, jog ši kritika leistų išvengti tokių incidentų kitais metais. Sovietiniu metu buvo pastatyta dauguma Klaipėdos miesto mokyklų, todėl nenuostabu, jog dauguma jų dvelkia tuo laikotarpiu. Bet tai jokiu būdu nėra priežastis kritikai. Kritika yra reikalinga tik tuo atveju, kai laikant lietuvių kalbos egzaminą, lietvamzdžiu, kuris įrengtas pačioje sporto salėje, kurioje vyko egzaminas, pradeda šniokšti vanduo. Jokie girgždantys suolai, pašnibždomis besišnekučiuojančios prižiūrėtojos ar cirpiančios patalpos durelės nebėra baisios, kai tau, rašant rašinį, prie ausies tarsi iš šaltinio šniokščia vanduo. Ir nors skamba ganėtinai juokingai, tačiau tuo metu juokinga nebuvo. Kadangi pirmąjį ir paskutinįjį egzaminą laikiau būtent „Smeltėje“, tai toje mokykloje teko lankytis du kartus. Apie pirmąjį jau rašiau, o antrasis buvo malonesnis, kadangi egzamino tvarka reikalauja anglų egzaminą laikyti klasėse, nes kitaip nesigirdėtų klausymo užduoties. Nors ir nebuvo lietvamzdžių, bet keletas niuansų buvo. Kiekvienas abiturientas eidamas į egzaminą turi atsinešti savo tapatybę liudijantį dokumentą. Į anglų egzaminą atėjęs kitos mokyklos vaikinukas atsinešė savo pasą, kurio galiojimo data pasibaigė praeitais metais. Turiu pabrėžti, jog jeigu jis pats nebūtų pasakęs, kad paso galiojimas pasibaigęs, tai niekas, ko gero, ir nebūtų atkreipęs į tai dėmesio, visgi tai tikrai ne esminis dalykas. Tačiau jam prisipažinus, buvo iškviesti dar kiti žmonės, prižiūrinti Švietimo skyriaus darbuotoja. Gerai, jog vaikinukas dar turėjo gimimo liudijimą, kitaip, matyt, jis būtų buvęs paprašytas išeiti iš egzamino ir atsinešti galiojantį asmens dokumentą. Sakykite, ką norite, bet tai juokinga. Čia egzaminas, o ne muitinė. Pastarojoje ir tai kartais praleidžia su pasibaigusio galiojimo dokumentais, nes egzistuoja ne bendroji tvarka, o nuovoka ir žmogiškumas. Ir čia jau akmenukas ne į „Smeltės“ mokyklos daržą, o į tų, kurie taip atsakingai vykdo tvarką, kad pamiršta tokias smulkmenėles kaip lietvamzdžiai. Pačio anglų egzamino prižiūrėtojoms visgi turiu padėkoti už šypsenas ir sėkmės linkėjimą. Atrodytų, jog tai niekis, bet tuo metu tai taip reikalinga.

Nuoširdūs mano komplimentai „Vėtrungės“ gimnazijai. Egzaminas ten buvo surengtas puikiai ir būtent „Vėtrungės“ gimnaziją laikyčiau etalonu, kaip reikia rengti svarbiausius per dvylika metų moksleivių išbandymus. Patiesti kilimai, jog nejudėtų suolai, malonios ir nuotaikingai nusiteikusios prižiūrėtojos, aiškiai išdėstoma egzamino tvarka ir visiška tyla. Ten pajutau, jog iš tiesų jau esu abiturientas ir laikau egzaminą. „Pajūrio“ pagrindinėje mokykloje taip pat buvo išvengta incidentų, buvo užtikrinta tyla ir tai svarbiausia.

Šiek tiek skaičių

Lietuvių kalbos (gimtosios) valstybinį egzaminą laikė – 25572, mokyklinį – 19211 kandidatas. Lietuvių kalbos (valstybinės) valstybinį egzaminą laikė – 2053, mokyklinį – 1813 kandidatų. Geografijos mokyklinį egzaminą laikė - 11425, dailės – 3484, o technologijų 4733 kandidatai.

Populiariausias po privalomojo lietuvių kalbos egzamino buvo istorijos egzaminas. Jį laikė 22 673 kandidatų. Istorijai populiarumu nusileido matematika. Ją laikė 22 150 moksleivių.

Kol kas iš egzamino išvaryti buvo du moksleiviai, kurie nusižengė bendrajai tvarkai ir naudojosi mobiliojo ryšio priemonėmis.

Patiko (0)


Atgal į: Abitūros egzaminų sesija 2010: Ošianti. Neįprasta. Baigta.